2020

Bästa ungdomsinitiativ

CHOIR ACADEMY  – vinnare 2020

Choir Academy startades 2018 av tre gymnasieelever – Nora Caroline Källersjö, Clara Folkebo och James Lockowandt. Choir Academy arbetar helt ideellt med integration genom körsång och riktar sig främst till barn och unga i multikulturella områden.

Choir Academy lär ut typiska svenska barnsånger med tillhörande danssteg, helt gratis i ett stort antal skolor under fritis-tid. Choir Academy har med hjälp av volontärer träffat drygt 1000 barn fördelat på över 30 skolor och 4 städer. Dessutom deltog 600 skolor i deras mailutskick där de erbjuder videoinstruktioner till lärare och föräldrar på hur man spelar sångerna på keyboard och lär ut dem till barnen.

Ett initiativ där syftet är att alla, oavsett bakgrund, ska känna sig välkomna och integrerade i den svenska kulturen och det svenska samhället. Förhoppningen är att barnen ska skapa långvariga relationer med varandra och hitta en trygghet i musiken, liksom det svenska samhället.

Kattis Ahlström, Clara Folkebo & Nora Caroline Källersjö

Enastående pedagogisk gärning

PETER ”TRUMPETER” SVENSSON  – vinnare 2020

TrumPeter, slagverkslärare på Karlshamns Musikskola, har innehaft den tjänsten i 25 år och drivit dess utveckling och digitaliserat undervisningen.

Peter har både enskild undervisning och olika slagverksgrupper med ungdomar från lågstadiet till gymnasiet. Med stor insikt om ljudbilden, skapar han en säker övningsmiljö med sänkt ljudnivå för elever, personal och föräldrar genom att projicera noterna på skärm och använda elektroniska trumset med hörlurar där musiken som eleverna spelar till finns på digitala plattformar. Denna pedagogik med hörlurar gynnar också elever med en eventuell neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Med outtröttlig energi breddar han musikskolans utbud genom att bjuda in etablerade slagverkare som håller workshops och konserter, inspirera sina elever att delta i Karlshamns Musikkår, Karlshamns Musiksällskap och Scoutmusikkåren och genom att utöka skolans slagverksförråd med hjälp av både donationer och gåvor.

Peter har också skrivit läroböcker som används flitigt i Sverige, som ”Trum- och Slagverksskolan” , utgiven av Warner/Chappels förlag, samt givit ut en CD med låtar arrangerade för slagverksensemble för att kunna använda som ljudande exempel i sin undervisning.

En lång pedagogisk uthållighet som lämnat många avtryck både instrumentellt, genom utveckling av undervisningsmaterial och framförallt hos eleverna, där många fortfarande är aktiva som professionella musiker och musiklärare.

Peter ”TrumPeter” Svensson

Nyskapande innovativt projekt

DEN FEMINISTISKA MUSIKBRANSCHFESTEN – vinnare 2020

Den Feministiska Musikbranschfesten är en musikbranschgala för kvinnor och transpersoner som arbetar i musikindustrin. Galan är den första i sitt slag och hölls för första gången någonsin 26 januari 2020. Bakom initiativet står kompositören och producenten Sabina Wärme från Bispgården i Jämtland.

Wärme startade galan med målet att skapa ett trygg men ändå festlig plats för yrkesverksamma kvinnor och transpersoner i musikbranschen. Att galan är kvinno- och transseparatistisk har sin grund i branschens ojämlika maktfördelning, som baseras på årligt återkommande siffror från tex Stim, SVT, tidningen Musikindustrin som visar på att män fortfarande är överrepresenterade som signade producenter och låtskrivare på förlagssidan, i större utsträckning står bakom låtarna i melodifestivalen och toppar listorna över årliga royalty-intäkter. Genom att ge kvinnor och transpersoner från alla genrer och delar av musikbranschen, både på och bakom scenen, independent och major, unga och erfarna en trygg plats att mötas, nätverka och prisa varandra så skapas nya möjligheter till samarbeten. I längden är förhoppningen att skapa en grogrund för fler arbeten inom branschen för kvinnor och transpersoner.

Genom att påverka branschen och de som arbetar där nu, finns en förhoppning om att de som är barn och unga idag får växa upp med en bransch som i framtiden är mer jämställd och jämlik. Det påverkar kanske inte främst utvecklingen för barn och ungas musikutövning i realtid, utan deras möjligheter till professionellt musicerade, oavsett genustillhörighet, i ett framtida yrkesliv.

Kattis Ahlström & Sabina Wärme

Möjliggörare för ungas komponerande

SPINNERIET URBAN MUSIK – vinnare 2020

Spinneriet Urban Musik är en unik mötesplats och en fantastisk grogrund för en gedigen musikkarriär. Glokala Folkhögskolan kämpade i flera år för att skapa en officiell linje i hiphopmusik och nu är det den enda linjen i hela Sverige som jobbar uteslutande utifrån hiphop-kulturens metoder och community. Med hiphop som grundstomme heter linjen idag Spinneriet Urban Musik, då det även görs musik inom närliggande genres såsom soul, rnb, reggae, afropop etc. Eleverna söker från alla hörn och kanter i Sverige och linjen är enormt eftertraktad.

Linjens tre pedagoger och handledare – Ayla Adams (aka. Ayla), Toju Jemide (aka. Dirty Jens) och Emilia Čarapić (aka. Bac Nini) är själva verksamma artister och producenter och kan därigenom förmedla branschspecifika erfarenheter och har möjligheter att lyfta deltagarna till nästa nivå. Undervisningen är nästan uteslutande helt praktisk och i projektform vilket gör att deltagarna får en unik möjlighet att lära sig vikten av att driva sig själva och sitt skapande framåt med stor konstnärlig frihet. Undervisningen baseras också på deltagarnas erfarenheter, nivåer, drömmar och önskemål – och utbytet av dessa mellan varandra. Med detta skapas en stark ”each one teach one”-anda.

Med en pedagogik där deltagarna får lära sig allt från komponerande till branschkunskap, som sceniskt uttryck, mixning, eget företagande, textförfattande och musikproduktion, har flertalet elever börjat som vokalister och lämnat som låtskrivare och producenter eller tvärt om. Spinneriet Urban Musik bygger tillsammans med deltagarna upp en otrolig gemenskap som gör deltagarna trygga i sitt skapande och kan se en framtid i yrket som musikskapare. Det är kombinationen av denna gemenskap, trygghet, kursens moment och lärarnas och deltagarnas personligheter som ger dessa unga vuxna de verktyg de behöver för att utveckla sitt konstnärskap, sitt kreerande, sitt komponerande – och att ta det på allvar.

Ayla Adams, Toju Jemide och Emilia Čarapić

Fotograf under ceremonin: Erika Hellin