2015

Bästa Ungdomsinitiativ

Vanja Flensner och Frida Joelsson har med kreativitet och mod genomfört en konsert till förmån för Cancerfonden. Från första idén har de målmedvetet arbetat med allt från programinnehåll till scenografi och marknadsföring. Hela produktionen har genomsyrats av stor entusiasm och många skratt men också stort allvar. Konserten de arrangerade fick en hel ort på fötter med stort antal medverkande och många åhörare vilket gav en upplevelse av gemenskap. Genom detta engagemang personifierar Frida och Vanja de målsättningar som Framtidens Musikpris har: att blicka framåt och stärka samarbetet mellan såväl skolor och organisationer. Det är sannerligen ett initiativ till inspiration för andra.

Enastående Pedagogisk Gärning

Per Björkqvist är slagverks- och ensemblelärare som under 25 år med målmedvetenhet tagit pedagogiskt ansvar för att undervisa, driva och utveckla ensembler och utbildningar. Per arbetar engagerat med en bred bas av elever där delaktighet och nyskapande är ledorden. Det ger de unga musikanterna möjlighet att använda sin kreativitet och lekfullhet för att skapa något alldeles eget som tagit verksamheten inom kulturskolan till nya musikaliska nivåer. Pers stora arbetsinsats har varit omfattande och det har hela tiden skett för att ge andra möjlighet till utveckling. Det exemplifieras genom arbetet med ensembler som Got Motion, Göteborg Drumcorps samt Hulebäcksgymnasiets slagverkslinje. I sin gärning har han byggt ett musikaliskt växthus där unga får ta plats och där framgångarna har skördats i gemenskap med ett härligt skönt groove.

Nyskapande Innovativt Projekt

Projektet The Gateway med musikansvarig Jon Skoog drivs av Studieförbundet Vuxenskolan och ger ungdomar möjlighet att komma vidare med sitt musicerande trots en livssituation som i många fall omöjliggör traditionell musikundervisning. Här har unga chansen att i en gemenskap få uppmuntran och ta vidare sitt intresse tillsammans med professionella producenter och musiker. I musikstudion får deltagarna möjlighet att på ett nyskapande sätt lära sig musik, text, språk och lekfullt utmanas att utveckla sin egen röst och identitet. Genom utbyte av erfarenheter är de med om att skapa musik i en kreativ process som liknar professionella musiklivets arbetsmetoder. The Gateway är ett innovativt projekt som får deltagarna att våga lita på sin egen känsla för musiken, det ger en självsäkerhet som man har nytta av hela livet.