FRAMTIDENS MUSIKPRIS

Är till för att uppmuntra och ge välförtjänt uppmärksamhet till pedagoger, eldsjälar, organisationer, skolor, ensembler samt unga som tar initiativ inom och för musik och kultur – till dem ger vi ett pris!

Läs mer om Framtidens Musikpris

Nomineringen är nu stängd.
Efter juryns sammankomst offentliggör vi de utvalda nominerade i varje kategori på hemsidan.
Vinnarna tillkännages på prisceremonin 10 april.
Vid eventuella frågor eller kompletteringar,
maila hanna.fred.ekman@framtidensmusikpris.se

BÄSTA
UNGDOMSINITIATIV

Projekt eller initiativ som initierats eller genomförts av eller med barn och unga.
Det kan vara allt från konserter och festivaler till klubbar och föreningar och innehålla en hög grad av ungas delaktighet.

ENASTÅENDE
PEDAGOGISK GÄRNING

Musiklärare, eldsjälar, organisationer eller kanske skolor med nyskapande pedagogiskt koncept. Det kan vara allt från en gärning som har lokal betydelse till mer omfattande påverkan med positiv effekt på musiklivet.

NYSKAPANDE
INNOVATIVT PROJEKT

Ensemble, band, grupp eller organisation som skapar gemenskap och samspel. Det kan vara allt från workshops, en kurs till en manifestation som innehåller utvecklande och framåtblickande verksamhet.

MÖJLIGGÖRARE FÖR
UNGAS KOMPONERANDE

En organisation, eldsjäl, plattform eller innovation som inspirerat, uppmuntrat eller möjliggjort ungas komponerande. De eller det som öppnar portarna för ungas kreativitet och därigenom säkrar framtidens musik.

 

Framtidens Musikpris samarbetspartners

SKAP
SYMF
Eric Ericson International Choral Center
KULTURENS
Lärarförbundet
Föreningen Svenska Tonsättare
Svensk scenkonst
Kulturskolerådet
Primetec
Eric Ericsonhallen
STIM