Bästa ungdomsinitiativ

Projekt eller initiativ av och genomförda med barn och ungdomar. Det kan vara allt från konserter och festivaler till klubbar och föreningar och innehålla en hög grad av ungas delaktighet.Nominera: BÄSTA UNGDOMSINITIATIV 2020

Steg 1 av 3 - Den nominerades uppgifter

33%
  • De personuppgifter du nu skriver in hamnar i Framtidens Musikpris anmälningssystem. Framtidens Musikpris följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med noggrann försiktighet. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till andra av Framtidens Musikpris . Uppgifterna kan även användas som underlag vid statsbidragsansökan, distriktens landstingsbidragsansökningar och statistik. Granskare från statlig myndighet eller region/landstingsförbund kan få möjlighet att granska personuppgifter från Framtidens Musikpris förbundskansli, om deras arbete kräver det.

    Genom att fylla i dina och den nominerades uppgifter och kryssa i rutan nedan, godkänner du och den nominerade detta.