2017

Bästa Ungdomsinitiativ – Hannes Aiff

Hannes har med oegennytta tagit fantastiska initiativ för att hjälpa andra unga i oerhört svåra situationer. Genom sitt musicerande och sin kreativitet har han samlat in pengar till flera välgörande ändamål. Sedan sex års ålder har Hannes lagt ner ofantligt mycket energi och träning på sin outtröttliga spellust och har under åren skapat sina egna arenor att stå på.

Genom sin gärning är Hannes en  stor inspiration för oss alla och ett bevis på att alla kan göra något och att allt räknas när vi hjälps åt.

Musik är livsglädje och det visar Hannes.

Enastående Pedagogisk Gärning – Jan-Olof Eriksson

Jan-Olof Eriksson (eller JOE) har under sina verksamma år givit ut hundratals med arrangemang på kända musikstycken från olika länder. Han har sedan 1974 styrt gitarrprogrammet på Musikhögskolan i Piteå. JOEs arrangemang har inte bara spelats av hans egna elever utan använts av flera i musikundervisning och ensemblespel.

Som pedagog är han lyhörd och kreativ. Han möter eleven med stor kunskap såväl på det musikaliska som på det tekniska planet. Han har under sin långa karriär visat på en fantastisk förmåga att lösa pedagogiska och metodiska problem.

Han undervisar inte bara i gitarrspel. Han undervisar i att leva sina drömmar! Jan-Olofs enastående pedagogiska gärning kommer att leva vidare genom hans elever och arrangemang.   

Nyskapande Innovativt Projekt – Songlines

Songlines är genom sitt lokala nätverksbyggande förebilder för samverkan. De har genom sitt Nyskapande innovativa projekt skapat möjligheter för människor att mötas runt musik.

Med målet att verksamheten skall växa nationellt och utvecklas över tid öppnar Songlines dörrar med sitt välkomnande recept. Songlines blir bryggan mellan våra olika musikinstitutioner och unga på flykt och tar därmed fasta på att integrationen ska ske i båda riktningarna.

Bakom projektet står eldsjälar och organisationer som brinner för att nyanlända barn och unga med hjälp av musiken ska hitta ett sätt att uttrycka sina känslor på, hitta nya vänner och få vuxenstöd.

Songlines ger unga nytt hopp genom musiken och ett kärleksfullt, engagerat sammanhang att växa i på de ungas villkor.