2016

Bästa Ungdomsinitiativ

Musikstuderande Elias Lang har utifrån en idé komponerat musik, skrivit texter, arrangerat samt repeterat och satt samman ensemble för att skapa musikalen Pointed Tongues. Tillsammans har han med ett 30-tal studerande från högstadiet och gymnasiet tagit sig an och genomfört ett stort arbete. Det har resulterat i en föreställning där handlingen tar upp HBTQ-frågor och kampen mot homofobi.

Musikalen har skapat engagemang och erhållit stor uppskattning då den framförts på skolor. Med en stor förmåga att ta till vara på musikens inneboende kraft har Elias Lang tagit ett initiativ som ger glädje till många.

Enastående Pedagogisk Gärning

Daniela Nyström är musiklärare och körpedagog som under mer än 20 år byggt upp en verksamhet och som fått en hel bygd att sjunga. Hennes pedagogiska arbete med ungas gemensamma sjungande sträcker sig från fyra åringar upp till gymnasiet. Genom att låta yngre och mindre erfarna sångare musicera tillsammans med de äldre skapas personliga och musikaliska möten. Kören blir med det en helhet och det gemensamma ansvaret för utveckling kan delas av fler. Barnkammarkören, Femenalen, Killkören samt Barnkören Sånglust har rönt stor uppskattning såväl lokalt som nationellt. Med handlingskraft tar hon sig an de som saknar självförtroende genom att starta upp “Jag kan inte sjunga kören”– som efter några repetitioner byter namn till
“Jag kan visst sjunga kören”. Hon har med stor energi och uthållighet, år efter år byggt upp en sånglig gemenskap som förmedlar känslan av att alla kan och allt är möjligt – tillsammans med musik.

Nyskapande Innovativt Projekt

Sallyswag är ett band med nio musiker där medlemmarnas har rötter från dancehall, hiphop, jazz, oriental till afro och svensk folkmusik. Med musikalisk integritet och kvalitet vågar de kreativt bryta upp gamla barriärer och korsagenrer. Sallyswag är så mycket mer än en musikalisk urkraft! Med sin vitalitet och livsbejakande förhållningssätt söker de sig hela tiden till nya uttryck.
De har ett driv som uppmuntrar till förändring, inte bara inom musik, utan samhället i stort. Ett kollektiv med fantastiska musiker och starka individer som genom sina konserter, workshops och existens stärker och inspirerar andra, och då inte minst för unga tjejer. Med musiken som ett verktyg för att bryta normer och sprida sitt feministiska budskap, är och kommer Sallyswag
att vara, en stor bidragande faktor i arbetet för  en jämställd musikscen.