Nomineringsregler

De nominerade bidragen eller personerna bedöms av en jury som består av representanter från RUM – Riksförbundet Unga Musikanter samt representanter från samarbetspartnerna.
För årets jury se här.

Respektive nominerad bedöms utifrån den motivering och beskrivning som skrivits av den som nominerat. Alla får nominera och det är tillåtet att nominera sig själv. Juryn bedömer sedan motiveringarna utifrån hur den nominerade är ett föredöme, gärningens medmänskliga perspektiv, hur nomineringarna berör, samt vilken betydelse den nominerades gärning medför i den framtida utvecklingen inom musik och kultur för barn- och unga.

Hur många nomineringar en nominerad får är inte avgörande. Juryn bedömer varje bidrag utifrån hur det uppfyller sin kategoris kriterier.

För att ha chansen att bli hyllad på prisceremonin krävs det att nomineringen sker innan nomineringen stänger.

Finalisterna i varje kategori tillkännages i augusti.
Vinnarna koras på prisceremonin 17 september 2020.
Vinnarna i sin kategori får 20 000kr/kategori och ett diplom.

Genom att nominera godkänner du att namn, adressuppgifter och annan personlig information kommer lagras och sparas. Du som nominerar är skyldig att inhämta godkännande från den du nominerar. Alla bidrag och eventuella vinnare kan komma att publiceras på framtidensmusikpris.se.
Vi behandlar uppgifterna med stöd av Dataskyddsförordningen och kommer inte att lämna ut någon information till annan verksamhet.