Möjliggörare för ungas komponerande

En organisation, eldsjäl, plattform eller innovation som inspirerat, uppmuntrat eller möjliggjort ungas komponerande. De eller det som öppnar portarna för ungas kreativitet och därigenom säkrar framtidens musik.


MÖJLIGGÖRARE FÖR UNGAS KOMPONERANDE 2019
Föreningen Konstmusiksystrar (Stockholm & Göteborg)

Detta formulär är inte längre tillgängligt.