Möjliggörare för ungas komponerande

En organisation, eldsjäl, plattform eller innovation som inspirerat, uppmuntrat eller möjliggjort ungas komponerande. De eller det som öppnar portarna för ungas kreativitet och därigenom säkrar framtidens musik.

Vinnare och nominerade 2019: 

Föreningen KONSTMUSIKSYSTRAR – vinnare 2019

Konstmusiksystrar är ett nätverk för kompositörer och ljudkonstnärer inom konstmusik som definierar sig som kvinnor eller transpersoner och är i början av sitt skapande. De anordnar kurser och workshops, främst inom komposition och ljudkonst. Föreningen och kurserna fungerar som en trygg miljö där deltagare förutsättningslöst kan mötas, dela erfarenheter och skapa musik.

Konstmusiksystrar har även en önskan att bredda den traditionella synen på vad konstmusik är för att kunna inkludera den yngre skapande generationen och förändra de rådande strukturerna inom konstmusikscenen. 

Läs mer på deras hemsida: konstmusiksystrar.se

 

 

 

Foto: Hampus Andersson

SPINNERIET – hiphop – finalist 2019

Spinneriet – Hiphop är en utbildning som fostrar framtidens rappare, sångare och musikproducenter. Den fungerar som en urban mötesplats där unga kan skapa musik, själva eller tillsammans, oberoende av vilka övriga förutsättningar som finns kring dem.

Utbildningen bedrivs av Glokala Folkhögskolan i Malmö och är unik i sitt slag. Lektionerna består bland annat av textförfattande och komponering på olika nivåer. Skolan jobbar ständigt med att hjälpa eleverna bygga broar och ett kontaktnät för ett yrkesliv inom musiken och erbjuder ovärderliga inblickar in i branschen genom erfarna gästlärares medverkan. 

Läs mer på deras hemsida: glokala.se/hiphop/

Fotograf: Moncef Henaien

LÅT MED MIG – finalist 2019

Låt med mig! är musikprojektet som ger unga med funktionsvariation möjlighet att skapa och framföra musik på sina egna villkor. Projektets syfte är att ge ungdomar med kognitiva funktionsskillnader tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom musikskapande. Musiken har en förmåga att lyfta fram helt nya sidor och förmågor hos ungdomarna. I projektet ges deltagarna möjlighet att göra sina röster hörda utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. Målgruppen är själva med och utformar projektet och det tas stor hänsyns till de behov som finns hos deltagarna.

Låt med mig! är ett treårigt projekt inom Kulturens Bildningsverksamhet, med finansiering från Allmänna Arvsfonden. 

Läs mer på deras hemsida: latmedmig.com

Skivomslaget för Låt Med Mig