Vinnare 2019

Bästa Ungdomsinitiativ – Browsing Collection

Browsing Collection består av fyra inspirerande och modiga musiker som spränger gränser med sin hårdrock. De slåss mot fördomar och begränsande sociala och musikaliska normer.  

Genom musikkollon och workshops hjälper och stärker de andra unga tjejer och transpersoner i deras utveckling och musikskapande. 

Browsing Collection är mer än skickliga musiker och fenomenala förebilder, de är en urkraft som med hårt arbete och kreativ finess skakar om, förändrar och bryter ny mark.


Enastående Pedagogisk Gärning – David Newkumet

David Newkumet har med musikalisk bredd och entreprenörsanda i decennier inspirerat unga och lämnat stora avtryck som musikpedagog. Han visar hur fantastisk musiken är och vilka möjligheter till gemenskap musicerandet ger. Bland tidigare studenter finns mängder av framgångsrika musiker och producenter. I hans klassrum är branschkunskap lika viktigt som körsång och han ser till att elevernas musikintresse aldrig slutar växa.

David Newkumet kombinerar en brinnande passion för musiken med en bred kunskapsbas och en unik fingertoppskänsla för elevernas individuella behov. Davids pedagogik och engagerande musikundervisning skapar resonans som ger upphov till framtidens musik.


Nyskapande Innovativt Projekt – Säg det – Sen gör det

Säg det – sen gör det har öppnar nya möjligheter för unga att utforska sina känslor och våga prata om psykisk ohälsa. Med kreativa uttrycksmedel i känsloworkshops och turnerande musikteaterföreställningar öppnar de dörrar till tidigare stängda rum. De utmanar känslonormer och uppmuntrar till ett större känsloutrymme kring oss. I en tid när den psykiska ohälsan ökar hos unga är det mycket viktigt att bryta stigmatiseringen kring dessa frågor.

Säg det – Sen gör det motverkar stigmatiseringen med hjälp av musik och konst, tillsammans med unga, och på ungas villkor.  


Möjliggörare för Ungas Komponerande – Föreningen Konstmusiksystrar

Föreningen Konstmusiksystrar är ett nätverk som gör plats för unga tjejer, transpersoner och icke-binära i konstmusikvärlden. I sina workshops och kurser har de utformat trygga rum för kreativitet och musikskapande på deltagarnas egna villkor. Genom att introducera konstmusik, ljudkonst och elektroakustisk musik för unga, skapar de en grogrund och gör plats för deltagarnas personliga kreativitet. De frön som sås hos Konstmusiksystrar blommar ofta ut i olika former på högre kompositionsutbildningar.

Konstmusiksystrar är en inspiration, en gemenskap och en fantastisk möjliggörare för ungas komponerande!