Finalister 2020 – Nyskapande Innovativt Projekt


Ensemble, band, grupp eller organisation som skapar gemenskap och samspel. Det kan vara allt från workshops, en kurs till en manifestation som innehåller utvecklande och framåtblickande verksamhet.


DEN FEMINISTISKA MUSIKBRANSCHFESTEN (Stockholm)

Den Feministiska Musikbranschfesten är en musikbranschgala för kvinnor och transpersoner som arbetar i musikindustrin. Galan är den första i sitt slag och hölls för första gången någonsin 26 januari 2020. Bakom initiativet står kompositören och producenten Sabina Wärme från Bispgården i Jämtland. Wärme startade galan med målet att skapa ett trygg men ändå festlig plats för yrkesverksamma kvinnor och transpersoner i musikbranschen. Att galan är kvinno- och transseparatistisk har sin grund i branschens ojämlika maktfördelning, som baseras på årligt återkommande siffror från tex Stim, SVT, tidningen Musikindustrin som visar på att män fortfarande är överrepresenterade som signade producenter och låtskrivare på förlagssidan, i större utsträckning står bakom låtarna i melodifestivalen och toppar listorna över årliga royalty-intäkter.

Genom att ge kvinnor och transpersoner från alla genrer och delar av musikbranschen, både på och bakom scenen, independent och major, unga och erfarna en trygg plats att mötas, nätverka och prisa varandra så skapas nya möjligheter till samarbeten. I längden är förhoppningen att skapa en grogrund för fler arbeten inom branschen för kvinnor och transpersoner. Genom att påverka branschen och de som arbetar där nu, finns en förhoppning om att de som är barn och unga idag får växa upp med en bransch som i framtiden är mer jämställd och jämlik. Det påverkar kanske inte främst utvecklingen för barn och ungas musikutövning i realtid, utan deras möjligheter till professionellt musicerade, oavsett genustillhörighet, i ett framtida yrkesliv.


FAGOTTLÄGRET (Hammarö)

Ett läger som ger barn och ungdomar från hela Sverige en möjlighet att träffa likasinnade samt stärka återväxten av fagottister!

Fagottlägret är ett 3-dagarsläger som hålls på Stenudden, Hembygdsgillet i Karlstads sommarhem på Hammarö och riktar sig till barn och ungdomar 9–25 år. Där får deltagarna spela fagott i ensemble och enskilt, lära sig om rörtillverkning, ha masterclass och lektioner för olika lärare och professionella musiker, lära sig om instrumentskötsel, umgås och framförallt möta andra fagottister från hela Sverige. Många av deltagarna är vana att vara ensamma eller kanske en av två fagottister i sina spelsammanhang hemmavid, så därför är det extra givande för dem att få en möjlighet att vistas i en fagott-tät miljö under några sommardagar.

Fagottlägret göder och främjar både deltagarnas individuella inspiration och utveckling och även en gemenskap mellan nordens unga fagottister, oavsett vilken stad de kommer ifrån eller vilken nivå de spelar på. Alla får vara med på lika villkor.


SVENSKA BARNSYMFONIKERNA (Norrtälje)

Svenska Barnsymfonikerna, som hade sin första lägerhelg i juni 2018, riktar sig till barn ca 9–13 år i hela Sverige som spelar orkesterinstrument. Det är en projektorkester med två lägerhelger (fredag-söndag) om året. Under dessa spelhelger får barnen spela västerländsk konstmusik i symfoniorkester. Varje projekthelg har ett tema där utvald musik arrangeras för symfoniorkester. Eftersom alla i målgruppen ska ha möjlighet att delta måste stämmorna anpassas efter deltagarna, vilket innebär att det finns olika nivåer/svårighetsgrader på stämmorna. På så sätt får barnen uppleva hur det känns att sitta med och spela i symfoniorkester och få en kunskap om den klassiska musiken.

Projektet leds av Kaisa Ekdahl – projektledare, dirigent och träblåslärare samt Helena Lundqvist – projektledare och storstråkslärare, genom Roslagens Kulturskola. Ytterligare tre lärare inom småstråk, brass och slagverk/arrangör medverkar och varje lärare har en assistent i form av äldre elev som hjälper till i orkestern, vid stämrepetition samt håller i lekar mm. Vissa av projekten har även innefattat barnkör och då kan även andra, sångintresserade barn anmäla sig. Varje lägerhelg avslutas med en konsert.

Detta fina initiativ ger yngre barn en unik chans att få uppleva klassisk musik och att spela symfoniorkester. Något som främjar fortsatt musikutövning.