• Kategorier

  • Amanda Lind inledningstalare!

    12 mars, 2020 Priscermoni Hanna Fred Ekman

    Vi är så glada och hedrade att vår Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tackat ja till att inledningstala på prisceremonin 23 april i Stockholm. Hon, liksom RUM och Framtidens Musikpris övriga partners, förstår vikten av och arbetar för ett samhälle där alla barn och unga ska ha rätten till en uppväxt med jämlika möjligheter att få vara en del av det musik och kultur skapar – möten, skratt, kreativitet och känslor.