Juryn

Juryns sammansättning

Juryn för 2019 består av en utvald representant från varje samarbetspartners organisation.

Mattias Franzén – Verksamhetschef för Stims promotionnämnd

Mattias är i grunden musiker, men har även arbetat som musikskribent för en rad tidningar och tidskrifter. Sedan 2013 arbetar han med att stärka det svenska musiklivet genom projektverksamheten i Stims promotionnämnd.

Ella-Kari Norberg – Enhetschef, Värmdö Kulturskola

Ella-Kari Norberg är utbildad flöjtpedagog och ensemblelärare. Hon har arbetat arton år som kulturskolechef först i Salem nu i Värmdö Kommun. Ella-Kari sitter i kulturskolerådets styrelse och har deltagit i juryarbetet för Framtidens musikpris sedan det instiftades.

Bo Nilsson – Creative Producer på EIC, Eric Ericson International Choral Centre

Bo Nilsson arbetar som Creative producer på Eric Ericson International Choral Centre, EIC och som programsamordnare för Eric Ericsonhallen. Han har en bakgrund som körproducent på Rikskonserter. Bo är utbildad sångpedagog och har läst Internationell Scenkonstproduktion på Stockholms Dramatiska Högskola.

Dan Bornemark – SKAP, Svenska Kompositörer och Textförfattare

Dan Bornemark gör mycket musik för barn och ungdom och sitter för närvarande i Skap´s styrelse. Han brinner för det egna skapandet och musikens värde.

Christofer Elgh – FST, Föreningen Svenska Tonsättare

Christofer Elgh har studerat komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Malmö och Ingesund. Elgh har komponerat omkring sjuttiotal verk, bland annat opera, kammarmusik, orkesterverk och musik för många dansföreställningar och filmprojekt. För närvarande undervisar Elgh i komposition och musikteori på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och på Ingesund.

Simon Thörn – Ledamot i Lärarförbundets nationella referensorgan för musik- och kulturskola

Simon Thörn är utbildad gitarr- och ensemblelärare. Han arbetar som lärare på kulturskolan i Trelleborg och är ledamot i Lärarförbundets referensorgan för musik- och kulturskola.

Gunnar Jönsson – Förbundsordförande för Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf

Parallellt med det uppdraget som förbundsordförande för Symf, är Gunnar också verksam som frilansande musiker.

Milda Gontaite – Suppleant i RUM:s förbundsstyrelse

Milda är den yngsta jurymedlem och studerar sitt andra år på programmet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap på Göteborgs Universitet. Under sin uppväxt i Västerås har hon spelat tvärflöjt i olika sammanhang samtidigt som hon aktivt deltog i kulturskolans verksamheter som t.ex. kulturskolans elevförening och RUM Västmanland. Idag arbetar hon ideellt i RUM:s styrelse.

Dag Franzén – Svensk Scenkonst

Gustav Sjöstedt – Kulturens